WSZYSTKO

PRYWATNOŚĆ

Datenschutzerklärung

W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia ochrony danych osobowych (udzielić zgody lub cofnąć już udzieloną zgodę), kliknij przycisk Tutaj aby zmienić swoje ustawienia.

Verantwortlich

Maxim's Lingerie GmbH, Metzgergasse 10, 9320 Arbon, CH, info@paradiso-arbon.ch, +41 71 511 23 71

Datenschutzbeauftragter

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem

S&K Pardium GmbH, z.H. Thomas Kolditz,
Pole opłaty 13
6380 szt. Johann w Tyrolu
Telefon: 0535221611
Email: info@pardium.at

Hosting Provider

Obsługa: dostawca usług hostingowych
Dostawca: internex GmbH, Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, AUSTRIA
Polityka prywatności: Link do polityki prywatności

Kontaktformular

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. Po wysłaniu formularza kontaktowego, wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa zapytania na podstawie zgody udzielonej przez Państwa poprzez wysłanie formularza zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO do odwołania.
Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych osobowych. Niedostarczenie go oznacza jedynie, że nie będziesz w stanie przesłać swojego żądania, a my nie będziemy w stanie go rozpatrzyć.

Sicherheitsdienste

Na tej stronie internetowej korzystamy z usług dostawców usług bezpieczeństwa, takich jak Captcha, aby uniknąć nieludzkiego i automatycznego wprowadzania danych.

Google reCAPTCHA

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody przetwarzamy z usługą Google reCaptchaGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako administratorzy danych, będą wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu uniknięcia nieludzkiego i automatycznego wprowadzania danych. W ten sposób umożliwiamy Serwisowi ustawianie plików cookie, zbieranie danych o połączeniu i danych z Twojej przeglądarki internetowej. Ponadto umożliwiamy Serwisowi obliczanie identyfikatora użytkownika w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika w sieci reklamowej prowadzonej przez Google. Dane są przechowywane w urządzeniu przez okres do dwóch lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Nieudzielenie zgody spowoduje brak możliwości korzystania z formularzy reCaptcha i pokrewnych.

Możesz cofnąć każdą zgodę, którą już wyraziłeś przez Ustawienia prywatności Zmiana.

Google Group przekazuje Państwa dane osobowe do USA. Podstawą prawną przekazywania danych do USA jest Państwa zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a w związku z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zostałeś już poinformowany przed udzieleniem zgody, że USA nie posiadają poziomu ochrony danych, który spełniałby normy UE. W szczególności, tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Państwa danych bez informowania Państwa i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w orzeczeniu o nieważności poprzedniego ustalenia o odpowiedniej ochronie prywatności (Privacy Shield).

Web Schriften

Adobe Fonts

Przetwarzamy za pomocą naszego kontraktowego procesora Adobe FontsAdobe Systems Software Ireland Limited, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia, dane połączenia i dane przeglądarki w celu dostarczenia czcionek wymaganych przez przeglądarkę internetową do wyświetlania Witryny. Dane te będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do wybrania i przesłania czcionek.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (bezwarunkowa techniczna konieczność świadczenia i dostarczenia usługi "strony internetowej", o którą wyraźnie Państwo proszą w swoim wezwaniu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

O ile Adobe Fonts będzie dalej samodzielnie przetwarzać dane, to Adobe Fonts ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Szczegóły można znaleźć w Polityka prywatności z Adobe Fonts.

Font Awesome

Przetwarzamy za pomocą naszego kontraktowego procesora FontawesomeFonticons, Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, Connection Data and Browser Data w celu dostarczenia czcionek wymaganych przez przeglądarkę internetową do wyświetlania strony internetowej. Dane te są przetwarzane tylko na czas niezbędny do wybrania i przesłania czcionek.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (bezwarunkowa techniczna konieczność świadczenia i dostarczenia usługi "strony internetowej", o którą wyraźnie Państwo proszą w swoim wezwaniu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeżeli Fontawesome przeprowadza dalsze niezależne przetwarzanie danych, to Fontawesome jest jedyną odpowiedzialną stroną. Szczegóły można znaleźć w Polityka prywatności z Fontawesome.

Tag Manager

Google Tag Manager

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody przetwarzamy z usługą Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako współkontrolerzy Państwa danych osobowych w celu inicjowania, kontrolowania i zarządzania innymi usługami na naszej stronie internetowej. W tym konkretnym przypadku, wyżej wymieniona usługa będzie kontrolowana przez Google Tag Manager. W związku z tym brak zgody ma dokładnie taki sam skutek, jaki opisano dla wyżej wymienionej usługi. Możesz odwołać już udzieloną zgodę, korzystając z opcji Ustawienia prywatności Zmiana.

Umożliwiamy Google Tag Manager zbieranie danych o połączeniu i danych Twojej przeglądarki internetowej. Są one wykorzystywane przez Google do dalszego rozwoju usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Google Group przekazuje Państwa dane osobowe do USA. Podstawą prawną przekazania danych do USA jest Państwa zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a w związku z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zostałeś już poinformowany przed udzieleniem zgody, że USA nie posiadają poziomu ochrony danych, który spełniałby normy UE. W szczególności, tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Państwa danych bez informowania Państwa i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w orzeczeniu o nieważności poprzedniego ustalenia o odpowiedniej ochronie prywatności (Privacy Shield).

Analysedienste

Google Analytics

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody przetwarzamy z usługą Google AnalyticsGoogle LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako współodpowiedzialny za Państwa dane osobowe w celu analizy błędów i oceny statystycznej naszej strony internetowej. Brak zgody nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie strony internetowej, jednak bez danych statystycznych dalszy jej rozwój będzie dla nas trudniejszy. Możesz cofnąć każdą zgodę, którą już wyraziłeś przez Ustawienia prywatności Zmiana.

Umożliwiamy serwisowi gromadzenie danych o połączeniu, danych z Państwa przeglądarki internetowej oraz danych o udostępnianych treściach, a także wykonywanie oprogramowania analitycznego i przechowywanie danych na Państwa urządzeniu końcowym. Serwis anonimizuje zebrane dane natychmiast po ich zebraniu i udostępnia nam anonimowe dane w formie statystyk do oceny. Statystyki te wykorzystujemy do rozwiązywania problemów oraz do dalszego rozwoju naszej strony internetowej. Dane na urządzeniu końcowym są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Google Group przekazuje Państwa dane osobowe do USA. Podstawą prawną przekazania danych do USA jest Państwa zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a w związku z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zostałeś już poinformowany przed udzieleniem zgody, że USA nie posiadają poziomu ochrony danych, który spełniałby normy UE. W szczególności, tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Państwa danych bez informowania Państwa i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w orzeczeniu o nieważności poprzedniego ustalenia o odpowiedniej ochronie prywatności (Privacy Shield).

Targeting / Profiling / Werbung

Piksel na Facebooku

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody przetwarzamy z usługą Piksel na FacebookuFacebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, jako współadministratorzy Państwa danych osobowych w celu umieszczania spersonalizowanych reklam i pomiaru naszej skuteczności reklamowej.

Brak zgody nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie strony internetowej, ale nie możemy wyświetlać spersonalizowanych reklam na Państwa urządzeniach końcowych, jeśli zgoda nie zostanie udzielona. Możesz cofnąć każdą zgodę, którą już wyraziłeś przez Ustawienia prywatności Zmiana.

Umożliwiamy serwisowi zbieranie danych o połączeniach, danych z Państwa przeglądarki internetowej oraz danych o udostępnianych treściach. Ponadto umożliwiamy uruchomienie oprogramowania śledzącego i rozpoznającego oraz przechowywanie danych na urządzeniu końcowym. Dzięki oprogramowaniu śledzącemu i rozpoznającemu, usługa jest w stanie wzbogacić swoją sieć reklamową i rozpoznać Cię podczas odwiedzania innych stron internetowych lub wyświetlania spersonalizowanych reklam. Zebrane dane wykorzystujemy również do pomiaru naszego sukcesu reklamowego. Dane na urządzeniu końcowym będą przechowywane przez okres do dwóch lat.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

Grupa Facebook przekazuje Twoje dane osobowe do USA. Podstawą prawną do przekazania danych do USA jest Państwa zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a w związku z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Przed udzieleniem zgody zostałeś już poinformowany, że USA nie mają poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE. W szczególności, tajne służby USA mogą uzyskać dostęp do Państwa danych bez informowania Państwa i bez możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko nim. Z tego powodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w orzeczeniu o nieważności poprzedniego ustalenia o odpowiedniej ochronie prywatności (Privacy Shield).

Widerspruchsrecht

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

O ile nie zaistnieją istotne powody, dla których będziemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o tę podstawę prawną, przetwarzanie Państwa danych zostanie wstrzymane.

Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli to zrobisz, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego.

Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem danych przetwarzanych do momentu wniesienia sprzeciwu.

Widerrufsrecht

Masz prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie przez Ustawienia prywatności Zmiana.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie reklam elektronicznych, zgodę można odwołać klikając na link rezygnacji z subskrypcji. W tym przypadku przetwarzanie zostanie przerwane, chyba że istnieje inna podstawa prawna.

Cofnięcie nie ma wpływu na legalność danych przetwarzanych do czasu cofnięcia zezwolenia.

Betroffenenrechte

Mają Państwo również prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i ograniczania ich przetwarzania.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub zawarta z Państwem umowa, mają Państwo również prawo do przekazywania danych.

Ponadto ma pan prawo do odwołania się do organu nadzorczego. Dalsze informacje na temat organów nadzoru w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej Tutaj.

pl_PLPolski